Dom za starije Bez Limita

Dobrodošli

Provedite svoju starost u domu za starije Bez limita u Jakovlju

Kontakt
+385 99 6654 648
Pozovite nas!
Lokacija
Toplička 25 10297
Jakovije
Pozivamo Vas da svoju starost provedete u s nama domu za starije i nemoćne Bez limita u Jakovlju.
Sve sobe nalaze se prizemno i opremljene su vatrodojavnim i SOS sustavom, internetom i telefonom. Svi kreveti imaju antidekubitalne madrace.
Bez Limita
Poštovanje i suosjećanje

Naše usluge

Uzdržavani
život

Svakodnevna briga o korisnicima naših usluga. Ovo je mjesto koje zovemo DOM. 

Skrb za
štićenike

Obezbijeđeni smjštaj, hrana, dnevne aktivnosti, kao i medicinska njega.

Briga o
lijekovima

Redovna briga o lijekovima za svakog korisnika. Evidencija i pomoć pri nabavi lijekova.

Posebne
usluge 24/7

Za sve posebne usluge i informacije na raspolaganju smo 24/7.

Bez limita

Naša misija je pružiti najbolje usluge.

U naš dom primamo pokretne, nepokretne i osobe sa izraženom demencijom. Posebna pažnja osoblja pored besprijekorne medicinske njege usmjerena je i na socijalno zdravlje svih pacijenata te očuvanje njihove fizičke i psihičke motorike čime se povećava kvaliteta života naših pacijenata.

Stručno osoblje
Kvalifikovano osoblje sa višegodišnjim iskustvom
Bez limita
Sigurnost
Svi naši štićenici su sigurni i egzistencijalno obezbijeđeni.
0
Usluge za starije osobe
0 +
Liječničko osoblje
0 +
Zadovoljnih štićenika
0 +
Godine iskustva
Kontaktirajte nas

Za sve upite Vama smo na raspolaganju!

Kontakt forma