Naše usluge

Uzdržavani
život

Medicinska njega i rehabilitacija

Naše medicinsko osoblje čine medicinske sestre i njegovateljice koje svakodnevno pružaju 24-satnu uslugu našim korisnicima. Uz tim koji stalno radi u Domu, tjedno nas posjećuje liječnik opće medicine, a po potrebi i liječnici specijalisti različitih profila. medicinski plan njege dio je individualnog plana, a izrađuju ga glavna sestra, fizioterapeut i liječnik opće medicine. Uz usluge koje se pružaju u Domu, naše korisnike redovito prate na potrebne specijalističke preglede i kontrole od strane izabranih liječnika.

Skrb za
štićenike

Zdravo i raznovrsno

Organizujemo ishranu u našem restoranu sa mogućnošću posluživanja obroka u sobama kada je to potrebno. Ishrana je planirana u skladu sa individualnim zdravstvenim i vjerskim potrebama, svježa, raznovrsna i ukusna. Korisnicima se poslužuju tri obroka svakodnevno. U popodnevnim časovima se uz kafu, čaj ili sok služe kolači i voće u našem restoranu ili na terasi. Tople napitke u svojim sobama i zajedničkim prostorijama korisnici mogu naručiti iz naše kuhinje. Meni se mijenja i u njegovom kreiranju učestvuju sami korisnici preko Komisije za meni.

Services Image

Briga o
lijekovima

Redovna i kontuinirana terapija

Svaki individualni štićenik je uredno evidentiran u dnevni planogram konzumiranja lijekova. Redovna i evidentirana kotrola konzumiranja lijekova u mnogome pomaže štićenicima za urednu i vremenski određenu konzumaciju terapija. Vodimo brigu o terapijama i njenom redovnom obnavljanju. 

Posebne
usluge 24/7

Živimo ispunjen i smislen život

Uz podršku, naši korisnici mogu sudjelovati u raznim aktivnostima u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima. Radna terapija sastavni je dio svakodnevnog života i korisnici uz edukatora/rehabilitatora biraju aktivnosti koje im donose korist. Postoji mnogo stvari koje možemo raditi: programi tjelesnog vježbanja, razne aktivnosti iz hobija kao što su fizički rad, kuhanje, slikanje, decoupage, šah, sudjelovanje u vršnjačkim grupama za podršku, sudjelovanje u radu Odbora jelovnika, izleti itd., rad u cvjetnjaku, voćnjaku i stakleniku, rad s mladima koji posjećuju naš Dom i slično. Naravno, aktivnosti se provode u skladu s individualnim mogućnostima, ali i za naše nepokretne korisnike aktivnosti se organiziraju prema individualnom planu koji bi im poboljšao kvalitetu života.

Services Image